Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svētki

3.maija rīts Allažu pirmsskolas izglītības grupās iesākās ar košu svētku brīdi par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. Svētku nedēļas gaitā pirmsskolas grupās norisinājās sarunas ar bērniem par Latviju – par tās dabu, simboliem, tautas tērpu, tautasdziesmām, armiju, kultūru. Paši mazākie pirmsskolas bērni kopā ar vecāku atbalstu un skolotājas radošo iniciatīvu iekārtoja izstādi “Mana Latvija”. Savukārt, sadarbībā ar grupas vecākiem, grupas telpās tika organizēta fotoizstāde “Es Allažos”. Sagatavošanas grupas bērni skatījās mācību filmas par Latviju – “Kur dzīvo Latvija?” un “Karoga stāsts”.

Mūzikas nodarbībās skanēja dziesmas par Latviju, par mūsu laimīgo zemi, par mūsu mājām. Svētku dienas rīta cēlienā gaisā virmoja pacilātība, prieks un sirsnīgs pārsteigums par svinīgo noskaņu.

Šai Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītajos grupu svētku pasākumos ikviens bērns, ikkatrs pirmsskolas darbinieks pulcējās pie balti posta galdauta, kur goda vietā rotājās Latvijas karogs un svētku kūkas. Skolotājas ar lepnuma vārdiem par Latviju un gardu cienastu sveica un uzrunāja bērnus. 

Par to, ka izdevās uzburt svētku noskaņu, jāpateicas gan pašiem bērniem, kuri kopā ar grupu skolotājām cepa un gatavoja svētku kūkas un našķus, gan atsaucīgajiem vecākiem.

Svētku noskaņu vairoja pašu bērnu gatavotie apsveikumi – dāvaniņas ģimenei par Latviju.

Kā laba vēlējumu visai dienai, ikkatrs saņēma ceļavārdus – lai vairojas lepnums par Latviju!

Sagatavoja:

Jana Baranovska,

direktores vietniece pirmsskolas izglītības jomā