Skolas darba prioritātes 2022./2023.māc.g.

  1. Pašvadīta mācīšanās mācību procesā.
  2. Lasītprasmes veicināšana mācību procesā.
  3. Psihoemocionālas  vides nodrošināšana izglītojamajiem un pedagogiem.
  4. Mācību procesa organizēšana MC Team platformā.
  5. Mācību sasniegumu rezultāti ar augošu dinamiku.