Mobilitātes programmas īstenošana: 3.posms. Itālija, Florence 12.02.2024 – 17.02.2024

Erasmus + programmas ietvaros Itālijas pilsētas Florences Teacher Academy kursos zināšanas papildināja četras mūsu skolas pedagoģes.  Nedēļas laikā intensīvās mācībās ,daloties pieredzē ar Vācijas, Īrijas, Spānijas un Rumānijas kolēģiem,  tika apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiski  paņēmieni konfliktu menedžmentā, emocionālās inteliģences celšanā un bulinga prevencijā skolās.

Iedvesmojoties no brīnišķīgās pasniedzējas Sjūzenas Gagliano un citu valstu kolēģu pieredzes, apguvām prasmes, kā  skolēnos attīstīt mācību motivāciju, pašmācības prasmes, radošumu, sadarbības prasmes, empātiju pret atšķirīgo. Kursos iegūtais palīdzēs ikdienā gan darbā ar skolēniem, gan vecākiem. Savstarpēja neiecietība, dažāda izpratne par vērtībām, atšķirīga mentalitāte, iekļaušana- tās ir problēmas, kas jārisina ne tikai Latvijas skolās.

Daudz jāstrādā, lai  veicinātu pozitīvas skolēnu savstarpējās attiecības un attiecības ar pieaugušajiem, lai aktivizētu skolēnus savstarpējai sadarbībai, lai sekmīgi integrētu skolēnus ar dažādām uzvedības problēmām. Kursi deva patiešām vērtīgas idejas, ierosmes un praktiskus rīkus, kā šis problēmas mazināt un risināt.

Sagatavoja Allažu pamatskolas skolotāja I.Paegle.