Dienas gaita

Laiks    Darbība  
7.00—8.30Bērnu sagaidīšana, bērnu patstāvīgais un individuālais darbs, sarunas ar vecākiem, rīta    aktivitātes. Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana,                       konsultācijas.  
8.30—9.00Gatavošanās brokastīm, brokastis. Sadzīves iemaņu veidošana.  
9.10—12.00Integrēto mācību jomu rotaļnodarbības. Organizētās rotaļnodarbības visai  bērnu grupai, bērniem apakšgrupās, individuālais darbs. Gatavošanās pastaigai. Pastaiga. Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana.  
12.00-13.00Gatavošanās pusdienām, pusdienas. Sadzīves iemaņu veidošana.  
13.00-15.10Gatavošanās atpūtai un dienas miegs. Sadzīves iemaņu veidošana.  
15.10-15.30Celšanās, higiēnas procedūras.
15.30-16.00Gatavošanās launagam, launags. Sadzīves iemaņu veidošana.  
16.00-19.00           Bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs ar bērniem. Pastaiga, sarunas ar vecākiem. Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana. Interešu izglītības nodarbības.