Mobilitātes programmas īstenošana: 4. posms. Spānija, Alcala de Henares 03.03.2024 – 09.03.2024

Erasmus+ projekta “Mobilitātes” ietvaros Allažu pamatskolas 4 skolotājas apmeklēja kursus “Klases atmosfēras un skolēnu motivācijas uzlabošanas stratēģijas skolā”, 20 stundu apjomā, lai paaugstinātu savu kompetenci mūsdienīgu metožu izmantošanā un iegūtu starptautisku pieredzi. Kā arī pilnveidot angļu valodas prasmes, jo lekcijas notika angļu valodā.

 Mācībās piedalījās arī Čehijas, Kipras, Somijas un Itālijas pedagogi, kas draudzīgā atmosfērā stāstīja par skolas un savu valstu izglītības sistēmu.

Klausoties pasniedzējas interesantajās lekcijās, tika gūta padziļināta izpratne par inovatīviem rīkiem un resursiem, lai veicinātu skolēnu interesi par mācībām. Izmantot labbūtības principus, lai motivētu mācību procesu un uzlabotu klases atmosfēru.   Kā arī attīstīt skolotāju svarīgākās kompetences, padziļināt zināšanas IKT izmantošanā, lai padarītu mācību stundas mūsdienīgas un uzlabot savstarpējo sadarbību ar skolēniem.

Paralēli izzinošajām lekcijām, bija iespēja apmeklēt dažas no studentu pilsētas senatnīgajām fakultāšu ēkām un citus kultūrvēsturiskos objektus.

Paldies par brīnišķigo iespēju doties mācību mobilitātes ceļojumā un iegūt jaunas zinašanas un lietderīgu pieredzi, ko izmantot turpmākajā mācību darbā!

Sagatavoja Allažu pamatskolas skolotāja I.Bērziņa