Pārbaudes darbu grafiks

KLASE09.01. – 15.01.16.01. – 22.01.23.01. – 29.01.30.01. – 05.02.
1.  24.01. – sports un veselība
26.01. – matemātika
 
2.  25.01. – latviešu valoda
26.01. – sports un veselība
02.02. – matemātika
3.  24.01. – matemātika
25.01. – sports un veselība
26.01. – dabaszinības
27.01. – latviešu valoda
30.01. – sports un veselība  
4. 20.01. – latviešu valoda25.01. – sociālās zinības un vēsture
26.01. – sports un veselība
27.01. – latviešu valoda
30.01. – datorika 30.01. – dabaszinības
31.01. – matemātika
5.  24.01. – latviešu valoda
25.01. – literatūra
26.01. – sports un veselība
02.02. – matemātika  
6.13.01. – datorika 13.01. – literatūra 23.01. – matemātika
24.01. – dabaszinības
27.01. – sports un veselība
30.01. – latviešu valoda
02.02. – matemātika
7.13.01. – literatūra20.01. – bioloģija24.01. – Latvijas un pasaules vēsture
26.01. – matemātika
27.01. – datorika
27.01. – sports un veselība
31.01. – angļu valoda
01.02. – latviešu valoda
02.02. – ģeogrāfija
8.12.01. – datorika 13.01. – literatūra 24.01. – matemātika
25.01. – sports un veselība
31.01. – latviešu valoda
31.01. – Latvijas un pasaules vēsture
01.02. – angļu valoda
03.02. – bioloģija
03.02. – literatūra
9.13.01. – literatūra19.01. – latviešu valoda
20.01. – matemātika
20.01. – bioloģija
23.01. – ķīmija
27.01. – sports un veselība
01.02. – fizika  
KLASE06.02. – 12.02.13.02. – 19.02.20.02. – 26.02.27.02. – 05.03.
1. 14.02. – dabaszinības
17.02. – latviešu valoda
24.02. – vizuālā māksla01.03. – angļu valoda  
2. 14.02. – dizains un tehnoloģijas
17.02. – vizuālā māksla
20.02. – dabaszinības 
3. 15.02. – sociālās zinības
15.02. – vizuālā māksla
21.02. – matemātika
22.02. – latviešu valoda
23.02. – dabaszinības 24.02. – dizains un tehnoloģijas
28.02. – angļu valoda
4.09.02. – matemātika  14.02. – latviešu valoda21.02. – angļu valoda
22.02. – sociālās zinības un vēsture
23.02. – sports un veselība
24.02. – latviešu valoda
27.02. – dabaszinības 28.02. – matemātika
02.03. – vizuālā māksla  
5. 14.02. – dabaszinības  20.02. – krievu valoda
22.02. – literatūra
22.02. – sports un veselība
24.02. – angļu valoda
01.03. – datorika
02.03. – mūzika
02.03. – vizuālā māksla  
6.10.02. – literatūra14.02. – krievu valoda
16.02. – sociālās zinības un vēsture
24.02. – teātra māksla
24.02. – angļu valoda
27.02. – datorika
27.02. – mūzika
28.02. – sports un veselība
01.03. – vizuālā māksla
02.03. – matemātika
03.03. – literatūra
7.10.02. – literatūra17.02. – bioloģija21.02. – angļu valoda
22.02. – matemātika
23.02. – sports un veselība
24.02. – vizuālā māksla
01.03. – latviešu valoda
8.09.02. – datorika 10.02. – matemātika13.02. – ķīmija 14.02. – fizika
15.02. – ģeogrāfija
24.02. – sports un veselība
24.02. – vizuālā māksla
28.02. – latviešu valoda
03.03. – literatūra
9.09.02. – latviešu valoda
10.02. – literatūra
14.02. – Latvijas un pasaules vēsture 16.02. – matemātika20.02. – fizika
21.02. – sports un veselība
23.02. – ģeogrāfija
24.02. – angļu valoda
28.02. – Latvijas un pasaules vēsture
28.02. – datorika
01.03. – vizuālā māksla
03.03. – literatūra
KLASE06.03. – 12.03.20.03. – 26.03.27.03. – 02.04. 
1.09.03. – matemātika
10.03. – latviešu valoda
23.03. – mūzika  27.03. – dizains un tehnoloģijas
29.03. – sociālās zinības
 
2.07.03. – latviešu valoda
08.03. – sociālās zinības
10.03. – mūzika  
23.03. – matemātika  31.03. – vizuālā māksla   
3. 22.03. – latviešu valoda
23.03. – dabaszinības
24.03. – dizains un tehnoloģijas
24.03. – mūzika
28.03. – matemātika
29.03. – sociālās zinības
 
4.07.03. – krievu valoda
09.03. – matemātika
10.03. – latviešu valoda
20.03. – datorika 22.03. – sociālās zinības
23.03. – sports un veselība
27.03. – dabaszinības 27.03. – mūzika
29.03. – latviešu valoda
31.03. – matemātika
 
5.06.03. – sociālās zinības un vēsture
07.03. – latviešu valoda
09.03. – matemātika
22.03. – sports un veselība29.03. – literatūra 
6. 21.03. – sports un veselība27.03. latviešu valoda
28.03. – krievu valoda
29.03. – matemātika
31.03. – literatūra
 
7.06.03. – sociālās zinības
06.03. – mūzika
07.03. – krievu valoda
07.03. – Latvijas un pasaules vēsture
10.03. – literatūra
22.030. – matemātika29.03. – inženierzinības
30.03. – ģeogrāfija
31.03. – sports un veselība
31.03. – vizuālā māksla  
 
8.06.03. – sociālās zinības
07.03. – matemātika
08.03. – krievu valoda
24.03. – bioloģija 24.03. – mūzika28.03. – Latvijas un pasaules vēsture 28.03. – latviešu valoda
31.03. – sports un veselība
 
9.06.03. – sociālās zinības
08.03. – matemātika
09.03. – latviešu valoda
09.03. – ķīmija
10.03. – bioloģija
 28.03. – inženierzinības
30.03. – mūzika
30.03. – matemātika
31.03. – sports un veselība
31.03. – literatūra
 
KLASE03.04. – 09.04.10.04. – 16.04.17.04. – 23.04.24.04. – 30.04.
1.03.04. – latviešu valoda
04.04. – dabaszinības
 21.04. – vizuālā māksla  27.04. – matemātika
28.04. – mūzika
2. 13.04. – matemātika 25.04. – dizains un tehnoloģijas
27.04. – latviešu valoda
28.04. – mūzika
3.05.04. – vizuālā māksla   18.04. – matemātika
19.04. – latviešu valoda
27.04. – dabaszinības 28.04. – dizains un tehnoloģijas
4.04.04. – matemātika 06.04. – vizuālā māksla  12.04. – sociālās zinības
14.04. – latviešu valoda
17.04. – dabaszinības 20.04. – matemātika25.04. – angļu valoda 26.04. – latviešu valoda
27.04. – sports un veselība
5.06.04. – matemātika 06.04. – vizuālā māksla  11.04. – latviešu valoda
12.04. – datorika
17.04. – krievu valoda 18.04. – dabaszinības24.04. – sociālās zinības un vēsture 27.04. – matemātika
6.04.04. – dabaszinības
06.04. – sociālās zinības un vēsture
12.04. – vizuālā māksla  19.04. – matemātika24.04. – mūzika
24.04. – latviešu valoda
25.04. – sports un veselība
28.04. – literatūra
7. 12.04. – latviešu valoda
14.04. – literatūra
17.04. – bioloģija
20.04. – matemātika
25.04. – krievu valoda
28.04. – sports un veselība
8.04.04. – fizika
05.04. – ģeogrāfija
07.04. – vizuālā māksla
12.04. – matemātika
14.04. – literatūra
 25.04. – latviešu valoda
27.04. – fizika
28.04. – sports un veselība
9.04.04. – datorika 05.04. – fizika
06.04. – ģeogrāfija
13.04. – latviešu valoda  19.04. – vizuālā māksla
20.04. – matemātika
21.04. – angļu valoda
25.04. – inženierzinības
26.04. – fizika
27.04. – ķīmija
28.04. – literatūra
28.04. – sports un veselība
KLASE01.05. – 07.05.08.05. – 14.05.15.05. – 21.05.22.05. – 31.05.
1. 08.05. – latviešu valoda
10.05. – angļu valoda
15.05. – dizains un tehnoloģijas
16.05. – dabaszinības
17.05. – sociālās zinības
18.05. – matemātika
19.05. – latviešu valoda
20.05. – vizuālā māksla
 
2. 08.05. – dabaszinības
12.05. – angļu valoda
16.05. – dizains un tehnoloģijas
17.05. – sociālās zinības
18.05. – matemātika
19.05. – vizuālā māksla
 
3. 09.05. – angļu valoda
10.05. – sociālās zinības
16.05. – matemātika
17.05. – latviešu valoda
17.05. – vizuālā māksla
18.05. – dabaszinības 19.05. – dizains un tehnoloģijas
 
4.02.05. – matemātika  08.05. – datorika 09.05. – krievu valoda
10.05. – latviešu valoda
11.05. – sports un veselība
12.05. – mūzika
15.05. – dabaszinības 16.05. – latviešu valoda
17.05. – sociālās zinības
18.05. – matemātika
18.05. – vizuālā māksla
 
5. 10.05. – literatūra 11.05. – matemātika
11.05. – vizuālā māksla
12.05. – sports un veselība
12.05. – angļu valoda
16.05. – latviešu valoda
16.05. – dabaszinības 17.05. – datorika
18.05. – mūzika
18.05. – krievu valoda
22.05. – sociālās zinības un vēsture
6.02.05. – angļu valoda09.05. – krievu valoda
10.05. – vizuālā māksla
12.05. – teātra māksla
12.05. – literatūra
15.05. – datorika
16.05. – dabaszinības
17.05. – matemātika
17.05. – sports un veselība
18.05. – sociālās zinības un vēsture
22.05. – latviešu valoda
7.02.05. – angļu valoda  09.05. – Latvijas un pasaules vēsture
10.05. – inženierzinības
11.05. – sports un veselība
12.05. – literatūra
12.05. – vizuālā māksla  
15.05. – ģeogrāfija 16.05. – krievu valoda
17.05. – latviešu valoda
18.05. – matemātika
18.05. – datorika
19.05. – bioloģija  
22.05. – mūzika
8.03.05. – angļu valoda  08.05. – sociālās zinības
09.05. – matemātika
10.05. – krievu valoda
12.05. – sports un veselība
12.05. – literatūra
16.05. – Latvijas un pasaules vēsture
17.05. – ģeogrāfija
18.05. – datorika
18.05. – fizika
19.05. – bioloģija
19.05. – mūzika
20.05. – vizuālā māksla
23.05. – latviešu valoda
9.02.05. – Latvijas un pasaules vēsture 02.05. – sociālās zinības  11.05. – ģeogrāfija 12.05. – sports un veselība
12.05. – literatūra  
15.05. – bioloģija
16.05. – datorika
17.05. – matemātika
17.05. – vizuālā māksla
18.05. – mūzika
18.05. – latviešu valoda