Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Allažu pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Allažu pamatskolaallazupamatskola.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Allažu pamatskolatīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēlu tekstuālā alternatīva – nav pievienoti apraksti attēliem

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.08.2023. Izvērtēšanu veica Davis Bertulis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://allazupamatskola.lv/wp-content/uploads/2023/08/izvertesanas-protokola_veidlapa-allazupamatskola.lv_.xlsx.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Gerda Bokaldere (saturs) – allazu.pamatskola@sigulda.lv, 26399121, direktores vietniece izglītības jomā

Rūdolfs Hāns (tehniskais atbalsts) rudolfs.hans@sigulda.lv, 22031890, datorsistēmu administrators

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: allazu.pamatskola@sigulda.lv

Zvaniet: 26399121

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 darba dienas.

Sūdzību iesniegšana

Gerda Bokaldere(saturs) – allazu.pamatskola@sigulda.lv, 26399121, direktores vietniece izglītības jomā

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir .

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.08.2023un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Aina Keplere Allažu pamatskolas direktore.