Administrācijas pieņemšanas laiki

Nr.AmatpersonaApmeklētāju pieņemšanas laiki
1.Skolas direktore Aina KeplerePirmdiena – 9.00-16.00
Ceturtdiena – 9.00-17.00
2.Direktores vietniece izglītības jomā Gerda BokaldereTrešdiena – 13.00-16.00
Piektdiena – 13.00-16.00
3.Direktores vietniece audzināšanas jomā Aiva GrundmaneOtrdiena – 13.00-16.00
4.Direktores vietniece izglītības jomā pirmsskolas izglītības grupās Jana BaranovskaPirmdiena – 08.00-16.00
Otrdiena – 07.00-19.00
Trešdiena – 08.00-16.00
Ceturtdiena – 08.00-16.00
Piektdiena – 08.00-12.00