Izglītības programmas

Skolā īstenotās izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukumsIzglītības
programmas
kods
Licences Nr.Datums
Pamatizglītības programma21011111V_404308.09.2020 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem21015611V_404810.09.2020 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem21015811V_404910.09.2020 
Pamatizglītības tālmācības programmai21011114V_406318.09.2020 
Pirmsskolas izglītības programma0101 11 11V_203321.11.2019