Mobilitātes programmas īstenošana: 2.posms. Čehija, Prāga 20.11.2023 – 24.11.2023

Novembra beigās četras Allažu pamatskolas skolotājas projekta Erasmus+ ietvaros, apmeklēja mācību mobilitātē piedāvātos kursus Prāgā. Projekta ietvaros skolotājas ne tikai apguva jaunas mācību metodes, bet arī piedalījās mācību kursos, kurus vadīja profesionāla pasniedzēja.

Kursi fokusējās uz kritisko domāšanu, lasītprasmi un digitālajām tehnoloģijām, kas ir svarīgas prasmes mūsdienu izglītības kontekstā. Liels ieguvums skolotājām ir starptautiskā pieredze, jo kursos pedagogi tikās ar kolēģiem no dažādām Eiropas valstīm, daloties savās zināšanās un praktiskajā pieredzē. Šī pieredze palīdz veidot daudzveidīgu skatu uz izglītības jomu un var kalpot kā iedvesma jaunām idejām un inovācijām mācību procesā.

Pēc kursu nodarbībām skolotājas iepazinās ar čehu kultūru un tradīcijām, Prāgas arhitektūru un vēsturi. Šāda kultūras apmaiņa ne tikai papildina pedagogu zināšanas, bet arī var veicināt starpkultūru sapratni un pilnveido izpratni par pasaules daudzveidību.

Iesaistīšanās projektā bija veiksmīga iespēja attīstīt profesionālās prasmes un iegūt jaunus iespaidus, kas var noderēt ne tikai pedagogiem pašiem, bet arī skolas kopienai kopumā.

Pēc atgriešanās skolā, projektā iesaistītās skolotājas iepazīstināja kolektīvu ar kursos gūtajām atziņām, organizēja mācības par kursos apgūtajām IT platformām, kā arī ieteica citus paņēmienus lasītprasmes sekmēšanai skolēnos.

Informāciju sagatavoja:
Allažu pamatskolas skolotāja
Anda Amanta Bērze