Siguldas novada pašvaldības izsludinātajā  konkursā atbalstu guvušas piecas nometnes Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem

Komisija saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes apstiprināto “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu Siguldas novadā projektu konkursa nolikumu” ir izvērtējusi konkursam iesniegtos nometņu projektus – atbalstu saņems visi pieci iesniegtie nometņu projekti.

 Nometnes tiek organizētas ar mērķi nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs. Mērķauditorija – 1. līdz 12.klases skolēni,  aicinot nometnēs piedalīties  Ukrainas un Latvijas skolēnus, iekļaujot nometnēs 50% ukraiņu bērnus un jauniešus, kuriem pagaidu dzīvesvieta ir noteikta Siguldas novadā (tajā skaitā – ukraiņu bērnus un jauniešus, kuri apgūst izglītību tālmācībā tiešsaistē). Projekts “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”  tiek īstenots saskaņā ar Valsts izglītības satura centra izstrādātajām vadlīnijām, Siguldas novadam piešķirtais finansējums ir 14362 eiro. Atbalsta apjoms nometņu organizēšanai pašvaldībā tika piešķirts atbilstoši Ukrainas bērnu un jauniešu skaitam pašvaldībā.

Nometnes organizējamas saskaņā ar Valsts izglītības satura centra un Veselības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām nometņu organizatoriem drošības pasākumu ievērošanai. Plašāka informācija par visām Latvijā organizētajām vasaras nometnēm un ar tām saistītiem jautājumiem pieejama Valsts izglītības satura centra izveidotajā tīmekļa vietnē www.nometnes.visc.gov.lv.

Pašvaldības izglītības iestāžu telpas nodrošina Siguldas novada pašvaldība.  Organizatoram katru dienu nometnes dalībniekiem jānodrošina siltas pusdienas, nometnes tiek nodrošinātas bez vecāku līdzmaksājuma.

Aicinām vecākus pieteikties nometnēm pie organizāciju vadītājiem, izmantojot norādīto kontaktinformāciju. Pašvaldības speciālisti aicina vecākus uzmanīgi iepazīties ar piedāvāto nometņu režīmu, kopīgi ar bērniem pārrunāt disciplīnas un drošības jautājumus.

Nosaukums, organizācija, vadītājs un kontaktinformācijaNometnes veids; bērnu skaitsLaiks un nometnes norises vieta
Radošās atpūtas un piedzīvojumu dienas nometne  “Veselīga dzīvesveida akadēmija”   Organizē: Biedrība “A-vision”
Vadītājs: Gatis Kalniņš
Kontakti: 29457378, gatiskalninss@gmail.com
Dienas, atvērta – Dalībnieku skaits: 25No 8. līdz 6. augustam Laurenču sākumskolas teritorijā
Radošās atpūtas un piedzīvojumu dienas nometne  “Siguldas piedzīvojums”   Organizē: Biedrība “A-vision”
Vadītājs: Gatis Kalniņš
Kontakti: 29457378, gatiskalninss@gmail.com
Dienas, atvērta – Dalībnieku skaits: 25No 22. līdz 27. augustam Laurenču sākumskolas teritorijā
Nometne “Apturi vasaru”   Organizē: Allažu pamatskola
Vadītājs: Līga Liepiņa
Kontakti: 67970949, allazu.pamatskola@sigulda.lv
Dienas, atvērta – Dalībnieku skaits: 12No 15. līdz 22. augustam Allažu pamatskolas teritorijā
Nometne “Iesaisties, dari, mācies!”   Organizē: Mālpils vidusskola Vadītājs: Ilze Bērziņa Kontakti: 26412034, malpilsvsk@sigulda.lvDienas, atvērta – Dalībnieku skaits: 20No 25.jūlija. līdz 5. augustam Mālpils vidusskolas teritorijā
Nometne “Iesaisties, dari, mācies!”   Organizē: Mālpils vidusskola Vadītājs: Ilze Bērziņa Kontakti: 26412034, malpilsvsk@sigulda.lvDienas, atvērta – Dalībnieku skaits: 20No 8.augusta. līdz 19. augustam Mālpils vidusskolas teritorijā