Mācību gads Allažu pamatskolā

2021./2022. mācību gads veiksmīgi noslēdzies. Prieks, ka mūsu Allažu pamatskolā, tas lielāko tiesu norisinājies klātienē. Vien dažas nedēļas šinī mācību gadā attālināti.

Šogad Allažu pamatskola svinēja 95 gadu jubileju. Tā tika uzbūvēta 1926. gadā. Tajā laikā Allažu pamatskola bija viena no lielākajām lauku skolām Latvijā. Lielas svinības pandēmijas dēļ gan nenotika, taču bez laba novēlējumiem skola neizpalika. Gremdējāmies atmiņas par skolas pirmssākumiem, rakstījām dzejoļus un novēlējumus skolai jubilejā.

Par spīti pandēmijai, mācību darbs risinājies spraigi gan klātienes, gan tālmācības skolēniem. Skolēni atzīst, ka klātienē mācīties ir vieglāk.

Skolu beidzot, par teicamu darbu mācībās skolēni saņēma zelta un sudraba liecības, pateicības, medaļas un suvenīrus ar Siguldas logo. Zelta liecības jeb augstu līmeni (9<) mācību gadā sasnieguši 9 skolēni. Sudraba liecības jeb optimālu līmeni (7<) sasnieguši 16 izglītojamie, bet pateicības (6<) par labu darbu mācībās saņēma 22 skolēni.

Prieks, ka klātienē varēja norisināties interešu izglītība, kaut arī gada sākumā tikai klašu “burbuļos”. Neskatoties uz to, skolēni radoši darbojās gan tehniskās modelēšanas, gan vizuālās plastikas pulciņos, aktīvi dziedāja ansamblī un dejoja tautas dejas, lai 26. maija noslēguma koncertā varētu vecākiem un skolas kolektīvam parādīt ko kopīgi iemācījušies. Gala koncertā uzstājās ne tikai tie bērni, kuri darbojās interešu izglītībā, bet arī katrs klases kolektīvs un skolotājas bija sagatavojuši savu priekšnesumu.

Šogad Allažu  pamatskolā programmā “PuMPuRS” tika īstenoti  2 projekti:   Mākslas terapija “Esi tagad” 8. un 9. klases skolēniem un “Dod ķepu” 5.-9. klasei.

Prieks, ka skolas dzīve pamazām atgriezusies vecajās sliedēs. Skolēni šogad aktīvi darbojās gan “Meža ekspedīcijā”, gan izzināja Gaujas plostnieka stāstus  programmā “Mamma daba”. Izpētot meža noslēpumus un stādot kokus, piedalījās Latvijas valsts “Meža dienās”. Devās ekskursijās uz Turaidas muzejrezervātu un uzņēma lektorus, vēroja leļļu teātri programmas “Latvijas skolas soma” ietvarā. Skolā atkal visiem kopīgi varēja notikt dažādi pasākumi – gan savādā nedēļa, gan Valentīna diena, gan Lieldienas, gan Baltā galdauta svētki, un vēl, un vēl, un vēl…

Šogad veiksmīgi piedalījāmies gan radoši pētniecisko darbu konkursā, gan Siguldas novada skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursā. Mūsu 3. klases skolēns Roberts Neimanis ieguva augstākās pakāpes diplomu. Paldies skolotajai Inārai Paeglei!

Šogad klašu grupas piedalījās konkursā “Gada klase”. 1. – 3. klašu grupā  nomināciju “Gada klase” ieguva 1. klase (audzinātāja Līga Neimane) un 4. – 6. klašu grupā – 4. klase (audzinātāja Aiva Grundmane).

Skolas skolēni veiksmīgi startējuši arī dažādās olimpiādēs,  tika iegūstas arī atzinības.  Siguldas 1. pamatskolas organizētajā matemātikas pēcpusdienā “Matiņš” 4. – 6. klases komanda ieguva 1. vietu. Uzgavilējam topošajiem matemātiķiem!

Mācību gada  pēdējos mēnešos mūsu skolā veiksmīgi mācījās bēgļu bērni no Ukrainas. Lai vieglāk iekļauties skolas vidē, viņi papildus apmeklēja un līdz jūnija vidum turpinās apmeklēt latviešu valodas nodarbības. Prieks, ka ukraiņu bērni ir iejutušies mūsu skolā.

Lai jauks visiem vasaras brīvlaiks!

 

Aiva Grundmane