Pārbaudes darba grafiks

Pārbaudes darbu grafiks  2. semestrī 2022./2023.mācību gadā tālmācībā

KLASE09.01. – 15.01.16.01. – 22.01.23.01. – 29.01.30.01. – 05.02.
2.  25.01. – latviešu valoda31.01. – sports un veselība
02.02. – matemātika
03.02. – vizuālā māksla
3.  25.01. – latviešu valoda
25.01. – vizuālā māksla
26.01. – dabaszinības 27.01. – sociālās zinības
30.01. – matemātika
31.01. – sports un veselība
4. 20.01. – latviešu valoda25.01. – sociālās zinības un vēsture
27.01. – matemātika
30.01. – dabaszinības 31.01. – sports un veselība
6.  26.01. – dabaszinības31.01. – sports un veselība
02.02. – matemātika
03.02. – literatūra
7.  23.01. – bioloģija
24.01. – Latvijas un pasaules vēsture
26.01. – matemātika
26.01. – datorika
31.01. – sports un veselība
01.02. – latviešu valoda
02.02. – ģeogrāfija 03.02. – vizuālā māksla
03.02. – literatūra
8. 19.01. – datorika26.01. – matemātika  31.01. – sports un veselība
31.01. – Latvijas un pasaules vēsture
03.02. – bioloģija
03.02. – literatūra
9.  23.01. – ķīmija
24.01. – bioloģija
24.01. – sports un veselība
26.01. – matemātika
31.01. – Latvijas un pasaules vēsture 01.02. – fizika
03.02. – literatūra
KLASE06.02. – 12.02.13.02. – 19.02.20.02. – 26.02.27.02. – 05.03.
2.06.02. – angļu valoda14.02. – dizains un tehnoloģijas20.02. – dabaszinības28.02. – sports un veselība
3.06.02. – angļu valoda15.02. – vizuālā māksla21.02. – matemātika
22.02. – latviešu valoda
23.02. – dabaszinības
24.02. – sociālās zinības
24.02. – dizains un tehnoloģijas
28.02. – sports un veselība
4.06.02. – angļu valoda 22.02. – sociālās zinības un vēsture
24.02. – latviešu valoda
24.02. – vizuālā māksla
27.02. – dabaszinības
28.02. – matemātika
28.02. – sports un veselība  
6.06.02. – angļu valoda
07.02. – krievu valoda
16.02. – socialās zinības un vēsture22.02. – vizuālā māksla  28.02. – sports un veselība
02.03. – matemātika
03.03. – mūzika
03.03. – literatūra
7.06.02. – angļu valoda 20.02. – bioloģija
23.02. – matemātika
24.02. – vizuālā māksla
28.02. – sports un veselība
03.03. – literatūra
8.06.02. – angļu valoda14.02. – fizika
15.02. – ģeogrāfija
16.02. – matemātika
16.02. – vizuālā māksla
21.02. – latviešu valoda  28.02. – sports un veselība
02.03. – datorika
03.03. – literatūra
9.06.02. – angļu valoda14.02. – Latvijas un pasaules vēsture 16.02. – matemātika
16.02. – latviešu valoda
20.02. – fizika
21.02. – sports un veselība
22.02. – vizuālā māksla
23.02. – ģeogrāfija
03.03. – literatūra
KLASE06.03. – 12.03.20.03. – 26.03.27.03. – 02.04.
2.07.03. – latviešu valoda23.03. – matemātika  
3. 22.03. – latviešu valoda
24.03. – sociālās zinības
28.03. – matemātika
30.03. – dabaszinības  
 
4.07.03. – krievu valoda22.03. – sociālās zinības  un vēsture27.03. – dabaszinības
29.03. – latviesu valoda
30.03. – vizuālā māksla
31.03. – matemātika
31.03. – mūzika
 
6. 20.03. – latviešu valoda28.03. – krievu valoda
30.03. – matemātika
31.03. – literatūra
 
7.06.03. – sociālās zinības
07.03. – krievu valoda
07.03. – Latvijas un pasaules vēsture
10.03. – mūzika
22.03. – latviešu valoda
23.03. – matemātika
29.03. – inženierzinības 30.03. – ģeogrāfija
31.03. – literatūra
31.03. – vizuālā māksla
 
8.06.03. – sociālās zinības
08.03. – krievu valoda
09.03. – matemātika
 27.03. – bioloģija
28.03. – latviešu valoda
28.03. – Latvijas un pasaules vēsture
30.03. – vizuālā māksla
31.05. – mūzika
 
9.06.03. – sociālās zinības
09.03. – matemātika
10.03. – bioloģija
10.03. – ķīmija
22.03. – datorika 23.03. – latviesu valoda28.03. – inženierzinības 28.03. – Latvijas un pasaules vēsture
30.03. – matemātika
31.03. – mūzika
31.03. – literatūra
 
KLASE03.04. – 09.04.10.04. – 16.04.17.04. – 23.04.24.04. – 30.04.
2. 13.04. – matemātika18.04. – sports un veselība  24.04. – angļu valoda
25.04. – dizains un tehnoloģijas
27.04. – latviešu valoda
3.05.04. – vizuālā māksla  11.04. – matemātika
12.04. – latviešu valoda
14.04. – vizuālā māksla
14.04. – sociālās zinības
18.04. – sports un veselība
20.04. – dabaszinības
21.04. – dizains un tehnoloģijas
24.04. – angļu valoda  
4. 12.04. – sociālās zinības un vēsture17.04. – dabaszinības
18.04. – sports un veselība
20.04. – matemātika
24.04. – angļu valoda
26.04. – latviešu valoda
6.04.04. – dabaszinības
05.04. – vizuālā māksla
06.04. – sociālās zinības un vēsture  
 17.04. – latviešu valoda
18.04. – sports un veselība
20.04. – matemātika
24.04. – angļu valoda
28.04. – literatūra
7.  18.04. – sports un veselība
18.04. – bioloģija
19.04. – latviešu valoda
20.04. – matemātika
24.04. – angļu valoda
25.04. – krievu valoda
28.04. – literatūra
8.04.04. – fizika 05.04. – ģeogrāfija  13.04. – matemātika
14.04. – literatūra
18.04. – sports un veselība24.04. – angļu valoda
25.04. – latviešu valoda
27.04. – fizika
9.05.04. – fizika 05.04. – vizuālā māksla   20.04. – matemātika
20.04. – latviešu valoda
24.04. – angļu valoda
25.04. –inženierzinības
26.04. – fizika
27.04. – ķīmija
28.04. – literatūra
KLASE01.05. – 07.05.08.05. – 14.05.15.05. – 21.05.22.05. – 31.05.
2. 08.05. – dabaszinības 12.05. – vizuālā māksla16.05. – dizains un tehnoloģijas
18.05. – matemātika
 
3.  16.05. – matemātika
17.05. – latviešu valoda
17.05. – vizuālā māksla
18.05. – dabaszinības
19.05. – dizains un tehnoloģijas
19.05. – sociālās zinības
 
4. 09.05. – krievu valoda 12.05. – mūzika  15.05. – dabaszinības
16.05. – latviešu valoda
17.05. – sociālās zinības un vēsture
18.05. – matemātika
18.05. – vizuālā māksla
19.05. – mūzika
 
6. 09.05. – kriev valoda 12.05. – literatūra17.05. – vizuālā māksla 18.05. – sociālās zinības un vēsture
19.05. – matemātika
19.05. – mūzika
22.05. – latviešu valoda
23.05.– dabaszinības
7. 08.05. – sociālās zinības
09.05. – Latvijas un pasaules vēsture
10.05. – inženierzinības
12.05. – vizuālā māksla  
15.05. – ģeogrāfija
16.05. – krievu valoda
16.05. – datorika
17.05. – latviešu valoda
18.05. – matemātika
19.05. – literatūra
19.05. – mūzika
23.05. – bioloģija  
8. 08.05. – sociālās zinības
10.05. – krievu valoda
11.05. – matemātika
12.05. – literatūra
12.05. – mūzika
16.05. – Latvijas un pasaules vēsture
17.05. – ģeogrāfija
17.05. – vizuālā māksla
18.05. – fizika
18.05. – datorika
22.05. – bioloģija 23.05. – latviešu valoda
9.02.05. – sociālās zinības
02.05. – Latvijas un pasaules vēsture  
10.05. – ģeogrāfija 10.05. – vizuālā māksla
12.05. – literatūra
12.05. – mūzika
22.05. – bioloģija
17.05. – matemātika
17.05. – datorika
23.05. – latviešu valoda
 

Pārbaudes darbu grafiks  1. sem. 2022./2023.māc.g. tālmācībā

KLASE01.09.-0409.05.09.-11.09.12.09.-18.09.19.09.-25.09.
2.    
3.    
4.    
6.    
7.   20.09. – sports un veselība  
8.   23.09. – dizains un tehnoloģijas
9.    
KLASE26.09.-02.1003.10.-09.10.10.10.-16.10.17.10 – 23.10.
2.30.09. – vizuāla māksla 30.09. – matemātika05.10. – sports un veselība
06.10. – latviešu valoda
 17.10. – dabaszinības
20.10. – matemātika
3. 04.10. – latviešu valoda
05.10. – sports un veselība
05.10. – matemātika
13.10. – dizains un tehnoloģijas21.10. – vizuālā māksla
4.26.09. – dabaszinības 27.09. – sports un veselība
27.09. – matemātika 28.09. – sociālās zinības un vēsture 29.09. – latviešu valoda
03.10. – datorika11.10. – vizuāla māksla 12.10. – sociālās zinības18.10. – matemātika
19.10. – krievu valoda
20.10. – latviešu valoda
6.27.09. – sports un veselība  04.10. – vizuālā māksla
06.10. – datorika 07.10. – matemātika 07.10. – literatūra
 18.10. – dabaszinības
19.10. – krievu valoda
20.10. – matemātika
7.27.09. – inženierzinības03.10. – datorika 06.10. – vizuālā māksla
06.10. – matemātika 07.10. – literatūra
11.10. – sports un veselība
11.10. – Latvijas un pasaules vēsture
13.10. – dizains un tehnoloģijas  
17.10. – sociālās zinības
18.10. – krievu valoda
19.10. – ģeogrāfija 20.10. – matemātika
8.26.09. – datorila04.10. – sports un veselība
06.10. – dizains un tehnoloģijas
06.10. – matemātika 07.10. – literatūra
10.10. – ķīmija
10.10. – bioloģija
11.10. – sociālās zinības 11.10. – Latvijas un pasaules vēsture
12.10. – vizuāla māksla 12.10. – fizika
19.10. – datorika 20.10. – matemātika
9.29.09. – ģeogrāfija 30.09. – literatūra04.10. – sports un veselība
05.10. – krievu valoda
10.10. – matemātika 11.10. – vizuāla māksla 11.10. – bioloģija
13.10. – fizika
13.10. – ķīmija
19.10. – dizains un tehnoloģijas
20.10. – krievu valoda
20.10. – matemātika
KLASE31.10.-06.11.07.11.-13.11.14.11.-20.11.21.11.-27.11.
2. 08.11. – dizains un tehnoloģijas17.11. – vizuālā māksla 17.11. – latviešu valoda22.11. – sports  un veselība
24.11. – matemātika
3.  17.11. – dizains un tehnoloģijas22.11. – sports  un veselība
23.11. – vizuālā māksla
24.11. –dabaszinības
25.11. – sociālās zinības
4.31.10. – dabaszinības07.11. – dabaszinības16.11. – sociālās zinības21.11. – latviešu valoda
22.11. – sports un veselība
22.11. – matemātika
6.01.11. – dizains un tehnoloģijas
02.11. – sociālās zinības
02.11. – vizuālā māksla
11.11. – literatūra15.11. – matemātika21.11. – latviešu valoda
22.11. – dizains un tehnoloģijas
22.11. – sports un veselība
24.11. – datorika
7.01.11. – bioloģija 03.11. – dizains un tehnoloģijas10.11. – matemātika 11.11. – literatūra16.11. – latviešu valoda22.11. – sports un veselība
22.11. – Latvijas un pasaules vēsture 24.11. – vizuālā māksla
8.02.11. – dizains un tehnoloģijas
03.11. – ģeogrāfija
 15.11. – latviešu valoda22.11. – sports un veselība
24.11. – datorika 24.11. – vizuālā māksla
25.11. – literatūra
9.04.11. – literatūra09.11. – datorika15.11. – Latvijas un pasaules vēsture
16.11. – vizuālā māksla 17.11. – latviešu valoda
22.11. – sports un veselība
24.11. – matemātika 25.11. – literatūra
KLASE28.11.-04.1205.12.-11.12.12.12.-18.12.19.12.-25.12.
2. 06.12. – dizains un tehnoloģijas12.12. – dabaszinības 15.12. – matemātika
16.12. – vizuālā māksla
 
3.29.11. – latviešu valoda
30.11. – matemātika
 16.12. – vizuāla māksla 
4.28.11. – datorika 29.11. – vizuāla māksla08.12. – krievu valoda 08.12. – matemātika12.12. – dabaszinības 13.12. – vizuāla māksla 13.12. – latviešu valoda 14.12. – sociālās zinības un vēsture 
6.29.11. – vizuāla māksla
01.12. – teātra māksla
06.12. – dabaszinības 06.12. – matemātika 07.12. – sociālās zinības un vēsture 09.12. – literatūra12.12. – krievu valoda 12.12. – latviešu valoda 13.12. – vizuāla māksla 13.12. – dizains un tehnoloģijas 
7.29.11. – datorika 29.11. – matemātika 30.11. – ģeogrāfija06.12. – krievu valoda 07.12. – latviešu valoda
08.12. – bioloģija 09.12. – literatūra
12.12. – sociālās zinības 15.12. – vizuāla māksla 15.12. – dizains un tehnoloģijas20.12. – matemātika
8.29.11. – matemātika 30.11. – fizika
01.12. – bioloģija 01.12. – ģeogrāfija  
06.12. – Latvija un pasaules vēsture 07.12. – krievu valoda 09.12. – literatūra  12.12. – ķīmija
12.12. – sociālās zinības 13.12. – latviešu valoda 14.12. – dizains un tehnoloģijas
15.12. – vizuāla māksla  
20.12. – matemātika
9.30.11. – ģeogrāfija 02.12. – bioloģija08.12. – krievu valoda 09.12. – literatūra13.12. – ķīmija
13.12. – Latvija un pasaules vēsture
14.12. – vizuāla māksla 14.12. – latviešu valoda 15.12. – dizains un tehnoloģijas
15.12. – fizika
20.12. – matemātika