Mobilitātes programmas īstenošana: 5. posms. Spānija, Granada 07.04.2024 – 13.04.2024

Erasmus+ projekta “Mobilitātes” ietvaros Allažu pamatskolas 4 pedagogi devās uz Spāniju, Granadu, JUAN XXIII – CARTUJA skolu, lai vērotu un gūtu priekšstatu par Eiropas inovācijām Spānijas izglītības sistēmā un mācību darba procesu visos līmeņos, sākot no pirmsskolas un beidzot ar vidusskolu, kā arī izpratni par skolas dzīves ikdienu.

JUAN XXIII – CARTUJA skola ir viena no desmit labākajām skolām Granadā. Mācību procesa, vides un skolēnu uzvedības vērojums deva lielisku iespēju saskatīt kā notiek sinerģija starp dažādu tautību, kultūru un ticību skolēniem. Šis aspekts ir ļoti būtisks arī mūsu izglītības un kultūrvides kontekstā.

Paralēli vērojumiem, daudz laika veltījām sarunām ar skolas direktoru, skolotājiem un skolēniem par Spānijas izglītības sistēmu, mācību procesu un skolas dzīvi.

Mums bija izdevība vērot Erasmus+ projekta sadarbības norisi starp JUAN XXIII – CARTUJA un Itālijas skolu skolēniem, kuri aktualizēja tēmu par dabas saudzēšanu un ilgtspējīgu resursu izmantošanu ar dažādām aktivitātēm. Pārliecinājāmies par jauniešu interesi un attieksmes maiņu attiecībā pret vides, klimata un ilgtspējīgas rīcības jautājumiem, un priecājamies par motivētu jauniešu izpratni un rūpēm par Zemes “veselību”.

Turklāt esam paplašinājušas savas zināšanas par tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā un skolas vārda popularizēšanu interaktīvā tiešraidē. Mums bija ļoti vērtīgi uzzināt par skolas iekšējo kārtību un aktuālo tēmu risinājumiem, piemēram, mobilā telefona lietošanas ierobežošanu un elektronisko cigarešu lietošanas apkarošanu skolā.

Pateicoties mobilitātes laika veiksmīgam plānojumam, mēs iepazinām Spānijas skaisto dabu, apskatījām un ieguvām informāciju par Granadas vēsturi, reliģiju, kultūru un nozīmīgākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem. Uzlabojām savas sadarbības prasmes, angļu valodas zināšanas un ieguvām nelielu ieskatu spāņu valodā.

Pozitīvi vērtējam zināšanas un pieredzi, ko esam ieguvušas Mobilitātes laikā, Erasmus+ projektā. 

Informāciju sagatavoja:
Allažu pamatskolas skolotāja
Sandra Brengule