“Gudru ņēmu padomiņu!”

Lēni, lēni bērziņš auga,
Lēni lapas darināja;
Lēni augu pie māmiņas,
Gudru ņēmu padomiņu.

Latviešu tautasdziesma

Lapsiņa, gaidot Māmiņdienu, 9.maija rītā aicina Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupiņu bērnus un skolotājus bibliotēkā, jo Siguldas novada bibliotēkas 2023. gada februārī uzsāka lasīšanas veicināšanas programmu “La(p)sa”. Vēlamies bērniem parādīt, ka lasīšana var būt saistīta ar aizraujošām, izzinošām un radošām nodarbēm.

Kā jau pierasts, samīļojam lapsiņu, samīļojam sevi un draugus, mazliet uzdejojam un dodamies lasīt, stāstīt, runāt un dziedāt.

Šoreiz daudz runājam caur folkloru – tautasdziesmām, pasakām, mīklām. Ar mākslinieces Agijas Stakas ilustrētās grāmatiņas “Gudru ņēmu padomiņu” meklējām ģimenes mīlestības formulu. “Silta, jauka istabiņa” – mūžsena un tik jauna tautasdziesma – vienkāršiem vārdiem pateikts tik daudz! Ar lielākiem bērniem pat sacerējām tautasdziesmu auklītei – Mārītei.

Mēģiniet uzminēt mīklu – Kas mīkstāks par spilvenu?

Mēs zinām atbildi – māmiņas klēpis!

Tika skatīta un lasīta arī Raiņa grāmata “Puķu lodziņš”. Dzejolis “Puķu lasītāji” – Māmiņai būs vainadziņš –  skaisti, saulaini, krāsaini!

Savukārt Šarūnes Baltrušaitienes grāmatiņa “Kā zaķis iepazina jūtas” palīdzēja saprast, kādas emocijas mīt mūsos pašos.

 Šo grāmatiņu noteikti ieteiktu lasīt ģimenēs.

            Kopā pasākumu apmeklēja 83 Allažu PII bērni un 5 skolotāji un 6 auklītes.

Informāciju sagatavoja

Allažu bibliotēkas vadītāja

Gunta Rudze