Pedagogi

Allažu pamatskola 2021./2022. m.g.

Aina Keplere – skolas direktore, matemātikas skolotāja 5. klasei

Gerda Bokaldere – direktores vietniece izglītības jomā, 6. klases audzinātāja, datorikas skolotāja 7. – 9. klasei

Aiva Grundmane – direktores vietniece audzināšanas jomā, 5.klases audzinātāja, teātra mākslas skolotāja, datorikas skolotāja 4. – 6. klasei

Ilze Bērziņa – 1. klases audzinātāja un skolotāja

Līga Neimane – 2. klases audzinātāja un skolotāja

Ruta Ramata – 3. klases audzinātāja un skolotāja

Ināra Paegle – 4. klases audzinātāja un skolotāja

Anita Jurgelāne – 7. klases audzinātāja un ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotāja

Inguna Kalviša – 8. klases audzinātāja un mūzikas skolotāja

Dzintra Ērmane – 9. klases audzinātāja un sports un veselība skolotāja

Dzidra Rugaine – matemātikas skolotāja 6. – 9.klasei

Ārija Agnese Vasarāja – angļu valodas skolotāja

Gunta Kurmīte – latviešu valodas skolotāja 6. – 9.klasei

Eva Bērze – literatūras skolotāja 6. – 9.klasei

Marta Strēlniece – krievu valodas un fizikas skolotāja

Elvīra Vaivode – Dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Anda Amanta Bērze – Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Gundega Tabaka – vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģijas skolotāja