Mobilitātes programmas īstenošana: 1.posms. Horvātija, Splita 15.10.2023.-19.10.2023.

Erasmus+ projekta “Mobilitātes” ietvaros Allažu pamatskolas 4 darbinieki izmantoja iespēju piedalīties kritiskās domāšanas programmā 25 stundu apjomā, lai paaugstinātu savu kompetenci, pilnveidotu savas profesionālās prasmes kritiskās domāšanas jomā un iegūtu starptautisku pieredzi.

Erasmus + mobilitātes programma sniedz iespēju skolas darbiniekiem iegūt jaunu pieredzi un smelties zināšanas starpkultūru vidē, pilnveidotu savas profesionālās prasmes, iepazīt kolēģus no daudzām pasaules valstīm, uzlabot angļu valodas prasmes, iepazīt jaunas valstis, citu tautu kultūras kā arī iedvesmoties no citu kolēģu pieredzes.

Kursi tika organizēti grupās, kuru sastāvs nodarbībās mainījās, līdz ar to bija iespēja iepazīt dažādu valstu kolēģus un viņu darba pieredzi. Mācības norise tika organizēta gan klašu telpās, gan brīvā dabā – gleznainajā Horvātijas ainavā, ļaujot izjust dabas spēku un tās pievilcību.

Nodarbības vadīja harizmātiski pasniedzēji, kuri ar savu neizsīkstošo enerģiju spēja iedvesmot kursu dalībniekus. Darbiniekiem bija iespēja apgūt kritiskās domāšanas dažādās šķautnes un iemācīties domāt ārpus savas pieredzes un prakses, ierastajiem rāmjiem, attīstot spēju ieraudzīt situāciju no dažādiem skatu punktiem. Kas savukārt dod lielāku izpratni par to, kā šī brīža pasauli uztver mūsu skolēni, kuri dzīvo pavisam citā realitātē. Kritiskās domāšanas attīstīšana skolēnos veicinās motivāciju mācīties, sadarboties, kritiski izvērtēt plaši pieejamo informāciju, attīstīs empātijas spējas un ļaus pasauli ieraudzīt citā gaismā.

Grupu nodarbībās bija iespēja iepazīt citu valstu pieredzi, grūtības, problēmas, ar kurām nākas saskarties darbā ar skolēniem.

Šī ir lieliska iespēja pilnveidoties un iegūt jaunu pieredzi apgūt jaunas prasmes starpkultūru vidē, kā arī pilnveidot angļu valodas prasmes, jo visu apmācību laiku apmācības notika angļu valodā.

Paldies visiem iesaistītajiem kolēģiem par lielisko iespēju doties neaizmirstamā mācību mobilitātes ceļojumā un iegūt pavisam jaunu pieredzi.