Sporta deju virpulī

19.februārī Allažu pirmsskolas izglītības grupās viesojās sporta deju kluba “Zīle” dejotāji. Sporta deju skolotājas Evelīnas pavadībā, mazie dejotāji demonstrēja savu dejas mākslu, kuras galvenie izteiksmes līdzekļi ir ķermeņa plastika, harmoniskas kustības, kā arī temps un dinamika.

Deju paraugdemonstrējumos redzējām dejas ča-ča-ča, lēnais valsis un citas.

Šodien sporta dejas ir viens no skaistākajiem sporta veidiem. Tajā tiek apvienots spēks un daile, izturība un grācija.

Paldies SDK vadītājai Ivetai Zīlei par sadarbību un atsaucību pasākuma organizēšanā!

Sagatavoja Jana Baranovska