Pirmsskolas grupās teātra izrāde “Nezinīša cīņa ar slinkumu”

3.aprīlī Allažu pirmsskolas izglītības grupās viesojās teātru apvienības “Brīnumzemīte” mākslinieki ar izrādi “Nezinīša cīņa ar slinkumu”. Izrādes laikā bērni uzzināja, kādu postu nodara slinkošana un nekā nedarīšana. Nezinīša draudzene Zinīte kopā ar bērniem atklāja, cik jauki būt darbīgam, izpalīdzīgam un čaklam.

Izrādē skanēja dziesmas un bērni aktīvi līdzdarbojās Nezinīša gaitām.

Visi kopā iemācījāmies buramvārdus cīņai ar slinkumu.

Slinkum, slinkum, laid mani vaļā,

Čaklum, čaklum, ķer mani ciet!

Sagatavoja:

Jana Baranovska,

direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā