Tauta. Gods. Tērpi.

Allažu pirmsskolas izglītības grupās sadarbībā ar tautas tērpu darbnīcu “Muduri” un ar Siguldas novada atbalstu tapis jauns meiteņu tautas tērpu komplekts – svārki un blūze.

Tautas tērpi izgatavoti pēc autentiskiem 19.gs. paraugiem, un ar tiem saistītā bagātā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana stiprinās bērnos latviskās tradīcijas.

Tautas tērpu valkāšanas tradīcijas un popularizēšana ir viens no pirmsskolas izglītības uzdevumiem. Tas vairos valstisko piederību un lepnumu par savu tautu.

Lai krāšņie lībiešu rakstos austie tērpi priecē pašas valkātājas un skatītājus!

Sagatavoja :

Jana Baranovska,

direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā