Allažu pirmsskolēni sniedz koncertu “Lai sildās sirds!” Sociālās aprūpes centra “Allaži” un Sociālās mājas “Gaismiņa” iemītniekiem

14.maijā Starptautiskās Ģimenes dienas ieskaņā Allažu pirmsskolas izglītības grupas “Mākonīši” bērni sniedza koncertu “Lai sirds sildās!” Sociālās aprūpes centra “Allaži” un Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņa” iemītniekiem. Pirmsskolas zālē rīkotā koncerta mērķis bija vietējā kopienā stiprināt labu noskaņu un rosināt dažādu paaudžu cilvēkus izbaudīt Ģimenes dienas svētkus, mūzikas prieku un  iespējas kopā pavadīt laiku. Pasākuma organizācijā sadarbojās Allažu pagasta bibliotēkas vadītāja G.Rudze, Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības jomas vadītāja J.Baranovska un sociālā centra vadītājas.

Mazie mākslinieki izpildīja dziesmas dažādos mūzikas žanros. Skanēja gan tautasdziesmas, gan latviešu komponistu oriģināldziesmas. Tās pavadīja bērnu izteiksmīgās kustības, kas radīja prieku koncerta apmeklētājiem.

Uzstāšanos pavadīja  sirsnīgi aplausi. Kopīgi izbaudījām mūzikas un deju priekšnesumus un bijām ļoti pateicīgi bērniem un skolotājai Ievai Sitniecei par skaisto koncertu. Tas bija īpašs pasākums, kas radīja siltas emocijas un kopīgus brīžus starp bērniem un sociālās aprūpes centra iemītniekiem.

Koncerts “Lai sirds sildās!” bija patiesi aizraujošs notikums, kas mums visiem sniedza neaizmirstamas emocijas un atmiņas. Esam droši, ka šādi pasākumi turpināsies un palīdzēs saglabāt empātiju, sirsnību un iejūtību dažādu paaudžu attiecībās un ikdienas saskarsmē.

Koncerta noslēgumā pateicībā un mīlestībā bērni ikvienam senioram pasniedza pašu gatavotos apsveikumus. Savukārt viesi no sociālās aprūpes centra “Allaži” un sociālās aprūpes mājas  “Gaismiņas” Allažu pirmsskolēniem kā pateicību  bija sarūpējuši našķus.

Pasākums noslēdzās ar dzejas lasījumiem Allažu bibliotēkā.

Bet zinu – savu dzīvi māte
Nemūžam nenosauks par sūru
Tik tādēļ vien, ka skatos es,
Cik skaistu mākoņu pār jūru.

Māra Zālīte

Sagatavoja

 Allažu pamatskolas direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā

Jana Baranovska