Allažu pamatskolas PI grupas

Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupas ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas vecuma bērniem. 

Iestāde dibināta 1985.gadā. Īsteno IZM licenzētu programmu: vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11). Darbojas 4 pirmsskolas izglītības grupas, kuras apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Mācību valoda – latviešu.

Iestādē strādā 8 grupu skolotājas, 5 skolotāju palīgi, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, logopēds, psihologs, fizioterapeits, medicīnas māsa.

Bērniem, kuriem nepieciešams papildus darbs valodas attīstīšanai un pilnveidošanai, logopēda nodarbības apmeklē no 4 gadu vecuma.

Labvēlīgā vidē un profesionālu un radošu pedagogu vadībā ikvienam izglītojamam ir iespējas attīstīt un veidot savu personību.

Turam godā sevi, ģimeni un valsti, latviešu tautas tradīcijas. Svinam gadskārtu ieražu svētkus, organizējam sporta dienas, tematiskās pēcpusdienas kopā ar ģimenēm, grupu svētkus. Dodamies pastaigās ārpus teritorijas, iepazīstot Allažu pagasta apkārtni un dabu.