Par skolu

SKOLAS VĒSTURE

 • Ziņas par Allažu skolu vēsturi meklējamas jau 18.gs.(1767.-1768.)
 • 1926.gadā par allažnieku ziedojumiem tiek uzbūvēta skolas ēka, kura tolaik bija viena no lielākajām lauku skolām Latvijā
 • Jau pēc 2 gadiem  uzceļ internāta ēku.
 • No 1991.gada 25.septembra skolu finansiāli uztur Allažu pagasta pašvaldība. 
 • 1992.gada 15.maija naktī vecā skolas ēka nodeg līdz pamatiem. 
 • 1994.gada 1.septembrī tiek  atklāta jaunās skolas 1. kārta, kurā bija tikai klašu telpas, mācību kabineti, bet nebija sporta zāles un ēdināšanas bloka. Kabineti un klašu telpas iekārtotas ar atsaucīgu firmu un cilvēku palīdzību. 
 • 1995. gadā  tiek ņemts Pasaules Bankas kredītu skolas 2. kārtas celtniecībai. 
 • 1998. gada 28. augustā tiek atklāts ēdināšanas bloks. 
 • 2000.gada augustā tiek nodota ekspluatācijā vingrošanas zāle. 
 • 2001. gadā tiek  izveidots gājēju celiņš uz skolu.
 • 2001.gada 24.maijā tiek   pieņemts lēmumus par pirmsskolas izglītības grupu izveidošanu pie skolas. 
 • 2006. gada22.jūnijā ekspluatācijā  nodod skolas katlu māju, nodrošinot skolu ar gāzes apkuri.
 • 2006.gadā tiek  izsludināts konkurss skolas sporta zāles projekta veidošanai. 
 • 2006.gada decembrī izvēlas un apstiprina firmu, kura veiks sporta zāles un mājturības bloka celtniecību.
 • 2007. gada martā sākas skolas 3.kārtas celtniecība. Kabineti un klašu telpas iekārtotas ar atsaucīgu firmu un cilvēku palīdzību.
 • 2008.gadā pie skolas tika uzcelts sporta komplekss, un mājturības un tehnoloģiju kabinetu korpuss.
 • 2011.gadā Vides ministrijas projektu konkursā”Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” iegūto līdzekļu rezultātā no gāzes apkures pārgāja uz kokskaidu granulu apkures sistēmu.
 • 2011.gadā pilnībā tika renovēta pirmsskolas izglītības grupu ēka, izveidots ēkas nožogojums, izveidots spēļu laukums.
 • 2012.gadā pašvaldība iegulda līdzekļus gājēju ceļa uz skolu  izgaismošanai diennakts tumšajā laikā. 
 • 2014.gadā izveidoja plašu āra  sporta laukumu pie skolas.

SKOLAS SIMBOLIKA

 • Skolas karogs (darināts 2001.g. pēc absolventes Ivitas Vītolas  meta). 
 • Žetons (2004.g. darinājusi māksliniece Sarmīte  Groševa pēc skolotājas Ināras Paegles meta un skolēnu idejām). 
 • Sienas pulksteņi ar Allažu simboliku. 
 • Krūzīte. 
 • Skolēnu dienasgrāmata 
 • Medaļa izcilniekiem mācībās 
 • Skolas pildspalva 
 • Deju kolektīva «Avotiņi» karogs

SKOLAS TRADĪCIJAS

 • Zinību diena. 
 • Skolotāju diena. 
 • Gadskārtu ieražas. 
 • Rudens ziedu izstādes -instalācijas, ziedu paklāji.
 • Lāpu gājiens un valsts svētku svinības.  
 • Svētku koncerti, skolas balle
 • Eiropas valodu diena.
 • Dzimtās valodas diena.
 • Mācību priekšmetu nedēļas.
 • Dzejas dienas.
 • Karnevāli, diskotēkas. 
 • Konkurss “Talantīgā klase”
 • POPiela .
 • Valentīna diena. Savādā diena. 
 • Valša konkurss.
 • Ēnu diena. 
 • Mūzikas skolas audzēkņu koncerts. 
 • Vecmāmiņu pēcpusdiena.  
 • Skatuves runas konkurss, publiskās runas konkurss.  
 • Mātes dienas koncerts. 
 • Absolventu salidojums (1x 5 ga­dos). 
 • Pēdējais zvans un izlaidums. 
 • Projektu nedēļa. 
 • Viesmākslinieku koncerti, leļļu teātra viesizrādes.