Allažu pirmsskolēni piedalās Siguldas Bērnu un jauniešu lasīšanas festivāla skolu dienā

6.oktobrī brīnišķīgi skaistā rudens dienā Allažu pamatskolas PI grupas Mākonīši un Mēnestiņi bērni

piedalījās Siguldas Bērnu un jauniešu lasīšanas festivāla skolu dienā.

Bērni no grupas Mākonīši Siguldas jaunās pils kompleksa Dīķa mājā tikās ar mākslinieci Aneti Meleci viņas ilustrāciju izstādē. Mazie klausītāji ar lielu interesi vēroja, kā top ilustrācijas mākslinieces grāmatām, klausījās grāmatas Kiosks lasījumu un skatījās īsfilmu. Bērniem bija iespējams aplūkot dažādas grāmatas un iesaistīties interesantās sarunās ar grāmatu autori.

Savukārt Mēnestiņu grupas bērni kopā ar skolotājām piedalījās orientēšanās spēlē Paslēptuves pēc norvēģu autores Kristinas Rūšiftes grāmatas Visi skaitās motīviem. Par spēles vietu tika izraudzīts gleznainais Siguldas pils dārzs. Katram dalībniekam izsniedza karti, kurā bija jāatrod orientēšanās punkti un tajos jāatrisina uzdevums pēc grāmatas motīviem. Bērni ar aizrautību un prieku iesaistījās spēlē.

Tādejādi bērniem SBJLF Skolu dienas ietvaros bija iespēja iepazīt literatūras dažādās šķautnes.

Sagatavoja I.Sitniece, V.Skutele un J.Baranovska