Uz skolu!

Klāt maijs! Nemanot paskrējis vēl viens mācību gads un 31.maijā pirmsskolas izglītības grupas „Mākonīši” bērni svinēja izlaidumu. Izlaidums ir kaut kas īpašs gan skolotājiem, gan bērniem un viņu vecākiem. Bērni saņēma dāvanas un savus pirmos izglītības dokumentus par pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

Nu jau par tradīciju kļuvis, ka īpašus apsveikumus absolventiem gatavo un sarūpē mazākie PI grupu audzēkņi. Šoreiz bērni dāvanā pagatavoja lielas papīra puķes. Bet liels piedzīvojums absolventiem bija pavadītā nakts pirmsskolā. Bērni baudīja pašu cepto picu, ar lukturīšiem devās tumšajā ekspedīcijā pa gaiteņiem  un skatījās vakara filmu.

Liela pateicība PI grupas skolotājām Ivetai Lindei un Ievai Āboliņai, auklītei Agnesei Račai un mūzikas skolotājai Ingunai Kalvišai  par ieguldīto darbu, atbildību un profesionālo darbu sagatavojot bērnus skolas gaitām. Prieks par padarīto darbu un par bērnu sasniegumiem.

Paldies vecākiem par atbalstu, sadarbību mācību darbā un sapratni dažādās dzīves situācijās! Vēlam Jums kopā ar bērniem ļauties lieliem un maziem sapņiem, būt kopā ar ģimeni.

Sveicam nākamos pirmklasniekus un vēlam veiksmīgas skolas gaitas!

Tici droši – labi ies,

Ja vien čakli mācīsies!

Sagatavoja

Jana Baranovska,

direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā.