Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts izsaka pateicību Allažu pamatskolai par dalību OECD PISA 2022 pētījumā.

Apliecinajumi-PISA-288