Lielā talka Allažu pamatskolā

Mēs visi vēlamies dzīvot skaistā, sakoptā vidē, tāpēc, tapāt kā mājā vai drēbju skapī,  pavasarī jāveic lielā tīrīšana. 

Lai turpinātu tuvoties mērķim – Latvija kā zaļākā valsts pasaulē – Allažu pamatskolas skolēni un skolas darbinieki jau no 14. aprīļa Lielās talkas ietvaros aktīvi rosījās savas skolas apkārtnē.

Talkotāji savāca atkritumus gan ap taciņu, kas skolēnus katru rītu ved no Allažu centra uz skolu, gan pie skolas esošo satiksmes autobusu pieturu apkārtnē. Vecāko klašu skolēni palīdzēja savākt nozāģēto ābeli un sakopt ābeļdārzu. Tāpat tika sakopta pļaviņa ap ugunskuru, kur katru pavasari skolēni svin mācību gada noslēgumu vārot “Cirvja kāta” zupu.

Liels paldies talkotājiem, kuri aktīvi iesaistījās talkas aktivitātēs, lai padarītu mūsu kopīgo telpu sakoptāku un veselāku. Paldies  skolēnu vecākiem par atbalstu talkai.

Rakstu sagatavoja

direktores vietniece audzināšanas jomā

 Aiva Grundmane