Kukaiņu balle – karnevāls Allažu pirmsskolas grupās

22.martā Allažu pirmsskolēni sanāca kopā jautrā Kukaiņu ballē – karnevālā.  Kopā sagaidījām pavasari, kad mostas visa pasaulīte – ūdeņi, gaiss un zeme.

Lai īpaši ieskandinātu atmodu dabā, bērni bija tērpušies visdažādākajās kukaiņu maskās. Te varēja sastapt gan košās bizbizmārītes, gan raibos taureņus, gan dūcošās bites, zaļos sienāžus un citas vaboles, zirnekļus un pat dažas, no miega modušās, mušas un kodes.

Ballē bērnus sagaidīja draudzīgā mārīte, kura  kopā ar maskotajiem kukainīšiem jautri rotaļājas, dziedāja  un bērniem ierādīja, kā koši un jautri demonstrēt savu kukaiņu kostīmu. Par godu karnevāla tērpu skatei izritinājām  sarkano parādes paklāju, kur ar savu darināto tērpu padižojās katrs karnevāla dalībnieks.  Ar vecāku  atbalstu bija tapuši  interesanti  un krāsaini kukaiņu tērpi  un maskas.

Pasākuma gaitā kopā ar mūzikas skolotāju I.Kalvišu izdziedājām dažādas rīta sveicināšanās, pavasara un kukaiņu dziesmas. Gājām jautrās rotaļās. Kopējo jautrību papildināja rotaļa, kurā jāatkārto dotās kustības. Balles izskaņā visi sadejojāmies kopīgās dejās, kuras izraisīja daudz prieka un pozitīvu emociju.

Pēc rotaļām un dejām bērniem bija iespējams nofotografēties speciāli iekārtotā kukaiņu foto stūrītī, kas izvērtās jautrā pasākumā. 

 Nobeigumā katram karnevāla dalībniekam tika pašgatavota dāvaniņa ar mārītes  simboliņu un krāsojamā grāmatiņa.

Jaunais pavasaris pirmsskolas grupās sagaidīts koši un dzīvespriecīgi, par ko liecināja dalībnieku pozitīvais noskaņojums un sirsnīgā pasākuma atmosfēra.

Informāciju sagatavoja

Jana Baranovska,

direktora vietniece pirmsskolas jomā.