Allažu pamatskolas prioritātes

  • Tautas tradīciju kopšana gatavojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem.
  • Mācību un pētnieciskais darbs vides izglītībā.
  • Uz kompetencēm balstītas mācību stundas organizēšana.