Dzeja vieno – Allažu pirmsskolas grupās izskanējušas Dzejas dienas 2022

8.septembrī Allažu pamatskolas PI grupās norisinājās Latvijas Dzejas dienas 2022.  Šogad dzejas dienu  moto bija Dzeja vieno. Dzejas dienu ietvaros mazajiem klausītājiem bija iespējas tikties gan ar bērnu grāmatu autori un  mākslinieci, gan bibliotekāri.

Kopā baudījām dzejas priekšnesumus, kurus mums uzbūra Allažu pagasta bibliotekāre Gunta Rudze. Bērni iepazinās ar latviešu autoru bērnu  dzejas grāmatām, aplūkoja ilustrācijas, klausījās dzejas lasījumus. Un, kopā pārrunājot gūtos iespaidus, varējām izprast dzejas vienojošo garu ar dzīvi. Bērni aizrautīgi klausījās tēlainos lasījumus par kabatas nazīti, par lielo slinkumu, par zaķu tēva pīpi, zelta sietiņu un daudz ko citu. Bibliotekāre mazos klausītājus aicināja uz sarunu par to, kā dzejnieki dzejā var izteikt piedzīvojumus un pārdzīvojumus, kā ar valodu asprātīgi attēlot dažādas ainiņas no dzīves.

Savukārt pie lielākajiem bērniem ciemos viesojās grāmatas Bizbizmāsiņa autore Evija Gulbe un māksliniece Linda Lošina.  Tikšanās izvērtās par radošu pasākumu – darbnīcu. Tajā meitenes un zēni varēja ne tikai uzzināt kā top grāmata, kā ilustrācijas, bet kopā ar autorēm izballēties „Kukainīšu ballē”. Kopā jautri rotaļājāmies, zīmējām kārumus kukaiņiem un pagatavojām savus kukaiņu vainadziņus.

Lai arī Dzejas dienu pasākumi noslēgušies, turpināsim veiksmīgo sadarbību ar bibliotēku, kur allaž esam gaidīti, lai iepazītu bērnu literatūru.

Sagatavoja:

Jana Baranovska

direktora vietniece pirmsskolas izglītībā