Dienas režīms

7.00—8.30        Bērnu sagaidīšana, patstāvīgais darbs, sarunas ar vecākiem, rīta vingrošana.

(Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana, konsultācijas)

8.30—9.00        Gatavošanās brokastīm, brokastis.

(Sadzīves iemaņu veidošana)

9.10—11.10      Rotaļnodarbības.

(Integrētās nodarbības visai  bērnu grupai kopumā un nodarbības bērniem apakšgrupās)

11.10—12.25    Gatavošanās pastaigai, pastaiga.

(Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana)

12.25—13.10    Gatavošanās pusdienām, pusdienas.

(Sadzīves iemaņu veidošana)

13.10—15.10    Gatavošanās atpūtai un dienas miegs.

(Sadzīves iemaņu veidošana)

15.10—16.00    Gatavošanās launagam, launags.

(Sadzīves iemaņu veidošana)

16.00—18.50    Bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs.

 Pastaiga, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem.

(Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana, konsultācijas)